Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Top 17 các khóa học ngắn hạn tại PACE được thiết kế với nội dung chuyên sâu, cập nhật xu hướng mới nhất và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, sẽ giúp các doanh nhân, quản lý cấp cao, quản lý cấp trung, nhân viên văn phòng,… nắm vững kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tế trong lĩnh vực quan tâm.

Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin / Leading at the Speed of Trust

Giải pháp “Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin” (Phiên bản 3.0) của FranklinCovey không chỉ là một cách tiếp cận mà còn là một hệ thống hoàn chỉnh giúp tạo ra một Văn hóa đáng tin (High-Trust Culture) và xây dựng Thương hiệu uy tín (Trusted Brands) mạnh mẽ. Phương pháp này không chỉ hướng dẫn các nhà lãnh đạo về cách xây dựng niềm tin mà còn cung cấp công cụ để đo lường, thiết lập, phát triển, mở rộng và duy trì niềm tin – tất cả nhằm mục tiêu triển khai một chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với tính khoa học và thực tiễn, phương pháp này đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà lãnh đạo, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Hiện nó đã được triển khai rộng rãi tại hơn 140 quốc gia trên thế giới, chứng tỏ sức mạnh và sự hiệu quả của nó trong thực tế.

Chương trình “Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin / Leading at the Speed of Trust” là khóa học ngắn hạn phù hợp cho các cấp lãnh đạo mong muốn kiến tạo một Văn hóa Đáng tin, từ đó xây dựng một Thương hiệu Uy tín cho doanh nghiệp của mình. Chỉ với thời lượng học trong 02 ngày (tương đương với 14 giờ), bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

>> Xem chi tiết chương trình tại: Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin / Leading at the Speed of Trust

Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Quản trị bằng văn hóa / Management by Culture (MBC)

Từ những nghiên cứu sâu rộng, chương trình “QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA / MANAGEMENT BY CULTURE” (viết tắt là “MBC”) đã được PACE thiết kế và triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tận dụng văn hóa làm một lợi thế cạnh tranh quan trọng, biến doanh nghiệp của mình thành nơi đáng để làm việc nhất.

Chương trình MBC không chỉ khuyến khích mà còn thúc đẩy việc áp dụng quản trị bằng văn hóa tại Việt Nam, bên cạnh các phương pháp quản trị truyền thống như “Quản trị bằng Mục tiêu / Management by Objectives (MBO)” hay “Quản trị bằng Luật lệ / Management by Policies (MBP)”. Với niềm tin rằng văn hóa là tương lai của quản trị, chúng tôi nhấn mạnh rằng văn hóa không chỉ là công cụ mà còn là mục tiêu của quản trị, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động và con người đang trở nên độc lập, tự do hơn.

Khóa học ngắn hạn “QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA / MANAGEMENT BY CULTURE” có tổng thời lượng chương trình là 02 buổi. Được giảng dạy trực tiếp bởi Hiệu trưởng trường PACE – Thầy Giản Tư Trung. Chương trình phù hợp với:

 • Các lãnh đạo doanh nghiệp
 • Những người phụ trách công tác xây dựng và chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.
 • Những người mong muốn giúp cho bộ phận hay đội ngũ của mình có một văn hóa mạnh mẽ, độc đáo với nhiều bản sắc riêng, nhưng vẫn phù hợp với văn hóa chung của doanh nghiệp.

>> Xem chi tiết chương trình tại: QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA / MANAGEMENT BY CULTURE

Quản Trị Cuộc Đời / Life Management Program (LMP)

PACE và Viện IRED đã thiết kế, biên soạn và triển khai khóa học ngắn hạn “Quản Trị Cuộc Đời” / “Life Management Program” (viết tắt là LMP). Chương trình này không chỉ cung cấp cho mỗi cá nhân một hệ thống tư duy và phương pháp để tự lãnh đạo và kiểm soát cuộc sống của mình, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với các nhà quản lý và lãnh đạo.

Với nhận thức rằng, trong một kỷ nguyên mà con người ngày càng độc lập và tự do, tương lai của lãnh đạo phải hướng đến việc thúc đẩy sự tự chủ và tự quản lý, cũng như tương lai của quản trị sẽ là về việc tạo điều kiện cho sự tự trị và tự quản lý. Điều này cũng chứng tỏ mô hình quản trị tương lai sẽ dựa trên “quản trị bằng văn hóa” hoặc “quản trị bằng tự trị”.

Tổng thời lượng chương trình là 02 buổi (tương đương 06 giờ), người học có thể chọn học vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong tuần. Chương trình này dành cho các cấp quản lý – lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ của mình.

>> Xem chi tiết chương trình tại: LMP – QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Quản lý con người

Khóa học đào tạo ngắn hạn “Quản lý Con người” của PACE sẽ trang bị cho người học những kiến thức mới nhất về quản lý nhân sự, cung cấp các phương pháp đánh giá, tạo động lực làm việc, tổ chức và phân bổ công việc cho nhân viên, đồng thời huấn luyện và phát triển họ, hiểu cách lắng nghe nhân viên một cách hiệu quả.

Đặc biệt, chương trình sẽ giúp nhà quản lý biết cách quản lý và làm việc hiệu quả với mọi nhân viên, từ những người có năng lực vượt trội hơn mình, đến những người “khó tính” nhất, và cả những nhân viên đa dạng về cá tính, nhận thức và lối sống.

Tổng thời lượng chương trình là 04 buổi (tương đương 12 giờ), có thể chọn học vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong tuần. Khóa học ngắn hạn này phù hợp với cấp lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm Chủ doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; Các cấp quản lý chức năng, bao gồm Trưởng / Phó phòng, ban, bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Những ai mong muốn nâng cao kỹ năng, hiểu và quản lý con người.

>> Xem chi tiết chương trình tại: QUẢN LÝ CON NGƯỜI

Triển khai OKR & KPI

Chương trình đào tạo “Triển khai OKR & KPI” do Học viện Quản lý PACE thiết kế, biên soạn và triển khai là khóa học ngắn hạn giúp người học có thể:

 • Nhận biết được bản chất của OKR & KPI trong mối quan hệ với Performance Management – Quản lý hiệu quả hoạt động;
 • Trình bày mô hình xây dựng và vận hành hệ thống OKR & KPI nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
 • Sử dụng hệ thống OKR & KPI quản lý hiệu quả công việc của nhân viên, bộ phận và tổ chức của mình.

Khóa học kéo dài trong 6 buổi (tương đương với 18 giờ), người học có thể chọn học vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong tuần. Phù hợp với:

 • Các cấp lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp như HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Quản Trị…;
 • Giới lãnh đạo nhân sự, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp;
 • Những người quan tâm đến việc xây dựng hệ thống đo lường mục tiêu/ kết quả hoạt động của tổ chức, bộ phận và cá nhân.

>> Xem chi tiết chương trình tại: TRIỂN KHAI OKR & KPI

Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Kỹ năng Làm việc nhóm Hiệu quả

Chỉ với thời lượng 02 buổi (tương đương 06 giờ), các học viên khóa học ngắn hạn “Kỹ năng Làm việc nhóm Hiệu quả” có thể nâng cao tinh thần, kỹ năng làm việc nhóm của các cá nhân, đội ngũ trong tổ chức của mình. Khóa học này do Học viện Quản lý PACE thiết kế, biên soạn và triển khai.

Chương trình này được thiết kế dành riêng cho:

 • Các cấp lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp;
 • Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Các thành viên trong đội ngũ hoặc cá nhân có mong muốn phát triển và hoàn thiện bản thân nhằm làm việc thành công cùng với những cộng sự khác trong nhóm mình hoặc trong công ty;

>> Xem chi tiết chương trình tại: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

Kỹ năng Lập kế hoạch & Làm Báo cáo

Với mong muốn cung cấp cho Ban lãnh đạo, các cấp quản lý và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp một cơ sở kiến thức khoa học và các công cụ quan trọng, cùng với những kỹ năng cần thiết để phát triển và nâng cao hiệu quả của đội ngũ nhân viên, PACE đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Kỹ năng Lập kế hoạch & Làm Báo cáo”.

Khóa học ngắn hạn này có tổng thời lượng là 02 buổi (tương đương 06 giờ), học viên có thể chọn học vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong tuần. Chương trình phù hợp với đội ngũ quản lý/ quản lý chức năng, bao gồm:

 • Giám đốc chức năng trong doanh nghiệp như: CFO, CHRO, CCO, CMO, CTO, CIO,…
 • Các Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của doanh nghiệp; 
 • Những người quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch hành động và báo cáo tiến độ triển khai.

>> Tìm hiểu chi tiết chương trình tại: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & LÀM BÁO CÁO

Kỹ năng Phỏng vấn Tuyển dụng

Nhằm góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao chuyên nghiệp trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng, PACE đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Kỹ năng Phỏng vấn Tuyển dụng” (Interviewing Skills). Với chương trình này, người học sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về phỏng vấn chỉ trong 2 buổi, giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình phỏng vấn và biết cách lựa chọn ứng viên phù hợp cho các vị trí trong doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực và mang đến thành công bền vững cho doanh nghiệp.

Khóa học ngắn hạn này phù hợp với:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Đội ngũ quản lý bộ phận nhân sự cùng các nhân viên, chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng trong doanh nghiệp;
 • Những ai đã có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp và có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng.

>> Xem thêm chương trình tại: KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Kỹ năng Giao việc Hiệu quả

Chương trình “Giao việc Hiệu quả” được thiết kế bởi Học viện PACE nhằm giúp các nhà quản lý nâng cao kỹ năng giao việc, từ đó tối ưu hóa hiệu quả công việc và thúc đẩy sự phát triển của nhân viên.

Khóa học này phù hợp với:

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo trong doanh nghiệp;
 • Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp);
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;

Khóa học có tổng thời lượng trong 04 buổi (tương đương 12 giờ), có thể chọn học vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong tuần. Giúp người học nắm vững những kiến thức nền tảng về công tác tổ chức, hoàn thiện mục tiêu trong vai trò là nhà quản lý doanh nghiệp. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc đặt đúng người vào đúng vị trí. Đồng thời nắm vững các công cụ, phương pháp, quy trình và kỹ thuật để giao việc hiệu quả. Biết cách gắn kết, ứng dụng phương pháp phân công phân nhiệm và ủy thác công việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

>> Xem chi tiết chương trình tại: KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Nhằm góp phần giải quyết các khó khăn trong lĩnh vực bán hàng, PACE đã phát triển chương trình “Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp” dành cho các nhân viên bán hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh (FMCG). Chương trình này không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản về bán hàng mà còn giới thiệu các phương pháp và kỹ năng chuyên nghiệp.

Chỉ với 04 buổi (tương đương 12 giờ), người học sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về bán hàng, các phương pháp, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Người học cũng sẽ được chia sẻ kinh nghiệm nhằm ứng phó, xử lý các tình huống bất ngờ trong quá trình bán hàng từ các giảng viên dày dạn kinh nghiệm quản lý bán hàng tại các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Khóa học ngắn hạn này phù hợp với:

 • Nhân viên bán hàng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Đại diện thương mại mong muốn được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển và hoàn thiện nghề bán hàng.

>> Xem chi tiết chương trình tại: KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Kỹ năng Quản lý thời gian tối ưu

Các chuyên gia của PACE đã tận tâm nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Quản lý Thời Gian tối ưu”. Chương trình này không chỉ trang bị học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý thời gian một cách tối ưu, mà còn giúp họ trở thành ông chủ của đời mình, hiện thực hóa tư tưởng mà nhà cách mạng Che Guevara từng nhấn mạnh: “Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi”.

Chỉ với 2 buổi học (tương đương với 06 giờ), học viên tham dự có thể hiểu được vai trò, quy trình công tác quản trị thời gian; Nắm rõ các nguyên tắc cốt lõi và quan trọng trong việc quản lý thời gian hiệu quả; Nắm vững các quy trình và phương pháp quản trị thời gian trong công việc; Hiểu và vận dụng các công cụ, kỹ thuật quản trị thời gian để tối ưu hóa hiệu quả trong công việc.

>> Xem thêm khóa học ngắn hạn: Kỹ năng Quản lý thời gian tối ưu

Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Không phải ngẫu nhiên mà trong vô số những điều cần phải học, ông cha ta lại chọn “Học ăn, học nói, học gói, học mở” là ưu tiên hàng đầu. Bởi những kỹ năng này là điều kiện tiên quyết, mở đường cho sự thành công hay thất bại trên đường đời của mỗi cá nhân.

Nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong công việc cũng như cuộc sống, đồng thời mong muốn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua kỹ năng quan trọng này, PACE đã nghiên cứu, biên soạn và triển khai chương trình đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp Hiệu quả” để giới thiệu đến doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Khóa học ngắn hạn này chỉ kéo dài trong 04 buổi (tương đương 12 giờ), phù hợp với:

 • Cấp lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp
 • Trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
 • Lớp học kỹ năng giao tiếp cho những người muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng quan trọng này.

>> Xem thêm chương trình tại: KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

Kỹ năng Đào tạo & Huấn luyện Nhân viên

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của môi trường kinh doanh hiện nay, việc đầu tư vào hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên trở nên cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của mọi doanh nghiệp. Trong quá trình này, vai trò của các cấp lãnh đạo, quản lý và giảng viên nội bộ là không thể thiếu.

Chương trình “Kỹ năng Đào tạo & Huấn luyện Nhân viên” do Học viện Quản lý PACE thiết kế, biên soạn và triển khai là một công cụ hữu ích để các nhà lãnh đạo, quản lý và giảng viên nội bộ có thể áp dụng để thúc đẩy sự phát triển và tu dưỡng cho nhân viên, phù hợp với chiến lược nhân sự của tổ chức.

Tổng thời lượng chương trình là 04 buổi (tương đương 12 giờ), học viên có thể chọn học vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong tuần. Khóa học ngắn hạn này dành cho:

 • Các cấp lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện việc đào tạo, huấn luyện nhân viên;
 • Lãnh đạo bộ phận nhân sự (HR), bộ phận đào tạo & phát triển (L&D), bộ phận phát triển tài năng (TD) của tổ chức;
 • Giảng viên nội bộ trong các doanh nghiệp;
 • Những ai mong muốn trở thành Giảng viên nội bộ và Giảng viên chuyên nghiệp trong tương lai.

>> Chi tiết chương trình tại: KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

Kỹ năng Đàm phán Thương lượng

Khóa học “Kỹ năng Đàm phán Thương lượng” tại PACE sẽ giúp người học cải thiện kỹ năng đàm phán và thương lượng trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời trang bị các phương pháp và công cụ cần thiết để thành công trong các tình huống thực tế, bao gồm Tư duy và Nhận thức, Phương pháp và Công cụ nhằm giúp người học dễ dàng thành công trong mọi cuộc giao dịch.

Với chương trình đào tạo đặc thù chỉ trong vòng 4 buổi, người học sẽ được trang bị các hình thức, quy trình, kỹ thuật đàm phán,… để có thể khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán và thương lượng. Khóa học ngắn hạn này phù hợp với:

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo trong doanh nghiệp;
 • Quản lý cấp trung (Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp);
 • Những người đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng cốt yếu này.

>> Xem thêm chương trình tại: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Tài chính dành cho lãnh đạo

Trong khi những người làm kế toán phải dành nhiều năm để nắm vững kiến thức tài chính, thì các quản lý chỉ cần một thời gian khoảng 2 tuần, để hiểu và áp dụng tài chính vào công việc của họ. Bởi vai trò và nhiệm vụ của các “Sếp” hoàn toàn khác so với những “dân” tài chính thực thụ.

Tham gia chương trình “Tài chính dành cho Lãnh đạo” của PACE, các “Sếp” sẽ được trang bị kiến thức tổng quan về tài chính doanh nghiệp và cách thức quản lý tài chính hiệu quả. Họ sẽ học cách tổ chức công tác quản trị tài chính, phân tích tình hình tài chính và đánh giá các dự án đầu tư từ góc độ tài chính. Ngoài ra, họ cũng sẽ nắm được cách quản lý dòng tiền, hiểu biết về thị trường tài chính, chứng khoán, ngoại tệ và lãi suất, cùng những khía cạnh về lạm phát và thanh toán quốc tế. Chương trình này đã được PACE triển khai thành công trong hơn 20 năm, thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo từ cả trong và ngoài nước.

Khóa học ngắn hạn này không giúp người học trở thành chuyên gia tài chính, mà chỉ giúp nghiên cứu tài chính dưới góc độ của nhà nhà quản lý không chuyên về tài chính kế toán. Chương trình này dành cho các cấp quản lý điều hành doanh nghiệp, như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ Phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

>> Xem thêm chương trình tại: TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Kế toán dành cho lãnh đạo

Với chương trình đào tạo “Kế toán dành cho Lãnh đạo” của PACE, thay vì mất 8 năm, người học chỉ cần bỏ ra 2 tuần để sở hữu công cụ quản lý quan trọng, nhằm phục vụ công tác quản lý của mình – đó chính là “kế toán”.

Với khóa học ngắn hạn này của PACE, người học có thể hiểu cách thức tổ chức một bộ máy kế toán; hiểu rõ vai trò và công việc của bộ phận kế toán; hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng, ban, bộ phận khác trong công ty; biết cách đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính do kế toán biên soạn; biết cách sử dụng thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp,… nhằm dễ dàng quản lý hoặc phối hợp với bộ phận kế toán.

Chương trình này được thiết kế đặc biệt cho các cấp quản lý điều hành doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng / Phó các phòng ban bộ phận của các doanh nghiệp.

>> Xem chi tiết chương trình tại: KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Đọc hiểu Báo cáo Tài chính

“Dân ngoại đạo” về tài chính – kế toán thì việc đọc hiểu Báo cáo tài chính sẽ không phải là điều dễ dàng. Phần lớn các lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông và giới đầu tư đều không phải là dân tài chính – kế toán thực thụ. Câu hỏi đặt ra lúc này là, làm thế nào để các nhà lãnh đạo, cổ đông, nhà đầu tư, có thể đọc hiểu dễ dàng BCTC của doanh nghiệp trong thời gian ngắn?

Thấu hiểu vấn đề này, PACE đã thiết kế, biên soạn và triển khai chương trình “Đọc hiểu Báo Cáo Tài Chính” dành cho những người không chuyên về tài chính-kế toán. Khóa học này chỉ kéo dài trong vòng 04 buổi (tương đương 12 giờ), dành cho:

 • Các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp;
 • Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán;
 • Các cổ đông của các doanh nghiệp;
 • Những người có nhu cầu đọc hiểu BCTC của doanh nghiệp.

>> Xem chi tiết chương trình tại: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Top 17+ các khóa học ngắn hạn hàng đầu tại PACE 2024

Với thời gian ngắn, tính linh hoạt và chất lượng giảng dạy cao, các khóa học ngắn hạn ngày càng trở thành công cụ mạnh mẽ để mỗi cá nhân phát triển kiến thức, kỹ năng và mở ra cơ hội nghề nghiệp mới. Đặc biệt là trong một thị trường mà nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao ngày càng cao và cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *